Privacybeleid


Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de diensten van de Playing for Success organisatie. Playing for Success is in de Overeenkomst de verwerker (“Verwerker”) van de persoonsgegevens. Gebruiker is in de Overeenkomst Verwerkersverantwoordelijke (“Verwerkersverantwoordelijke”). Hierna zullen beide partijen als Verwerkersverantwoordelijke en Verwerker worden aangehaald.


Overwegingen

Verwerkingsverantwoordelijke heeft met Verwerker een of meer overeenkomsten gesloten tot het leveren van diverse diensten door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke of zal een dergelijke overeenkomst sluiten. Deze overeenkomst of deze overeenkomsten gezamenlijk wordt of worden hierna als “de Hoofdovereenkomst” aangeduid.

Verwerker zal bij het uitvoeren van de Hoofdovereenkomst gegevens verwerken waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is en blijft. Tot die gegevens behoren persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679), hierna de “GDPR”.

Partijen willen, gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 GDPR, de voorwaarden van de verwerking van deze persoonsgegevens in deze overeenkomst vastleggen.


Overeenkomst

Toepassingsgebied


Onderwerp


Datalekken


Subprocessors


Bewaartermijn en verwijdering data


Rechten van betrokkenen


Aansprakelijkheid


Bijlage nr. 1 - Verwerking persoonsgegevens en bewaartermijn

De Persoonsgegevens die partijen zullen verwerken, zijn onder meer:

De gebruiks- en bewaartermijnen van de (verschillende soorten) Persoonsgegevens: De gebruiks- en bewaartermijnen van de volgende generieke persoonsgegevens zijn gelijk aan de duur van de overeenkomst tussen verwerker en verwerkersverantwoordelijke.


Bijlage nr. 2 - Lijst van subprocessors

Verwerker brengt de Verwerkersverantwoordelijk op de hoogte, wanneer er een wijziging in de een subverwerkerslijst is aangebracht.